Malungs Folkhögskola, biblioteket

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom
Välkommen till biblioteket

Välkommen!
Du har just kommit till bibliotekets katalog på Malungs folkhögskola!

Vad hittar man i katalogen?
Här finner du böcker och andra medier som finns hos oss men det går även att se vad som finns på de andra biblioteken i Malung-Sälens kommun.

Vem kan låna?
Personal och kursdeltagare på skolan kan låna direkt på sina lånekonton.
Vanliga låntagare kan också låna de flesta av våra böcker via Huvudbiblioteket i Malung.
I vissa fall krävs dock kursföreståndares/lärares tillstånd innan utlån kan ske.

Beställa/Reservera
Söker du något som inte finns inne går det bra att reservera med hjälp av dina kontouppgifter.
Det går naturligtvis också bra att be bibliotekarien om hjälp.

Koll på sina lån.
Vi tänker på miljön och har inga kvittoutskrifter.
Däremot får den som har en aktuell e-postadress ett digitalt kvitto på nya lån och på böcker/medier man lämnat tillbaka.
Med hjälp av dina kontouppgifter kan du också lätt gå in och kontrollera dina lån och reservationer och göra omlån.

select